Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Trekantfisjon

Sist oppdatert: 31. oktober 2018 .

Du kan registrere trekantfisjon når det overtakende selskapet inngår i et konsern, og aksjeeier i det overdragende selskapet skal motta aksjer i det overtakende selskaps morselskap eller annet konsernselskap i stedet for i overtakende selskap. Overtakende selskap må være et eksisterende selskap.

Fisjonen kan følge reglene om fisjon ved kapitalnedsettelse eller fisjon ved likvidasjon (oppløsning).

Trekantfisjon melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fisjon og gjennomføring. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fisjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fisjon

Du skal sende inn melding om beslutning av fisjon for alle selskapene som deltar i fisjonen. Hvis du melder opplysningene elektronisk i Samordnet registermelding, er det et felles skjema for overdrager og eventuelle eksisterende overtakende selskap.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fisjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fisjon har godkjent fisjonsplanen. Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fisjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Overdragende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som har godkjent fisjonsplan

Overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som har godkjent fisjonsplan

 

Gjennomføring

Etter at du har meldt beslutning om fisjon og kreditorfristen på seks uker er utløpt, kan du melde gjennomføring av fisjon.

Overdragende selskap ved fisjon ved kapitalnedsettelse skal legge ved

  • ajourførte vedtekter

Overdragende selskap ved likvidasjonsfisjon skal legge ved

Det er ikke krav til vedlegg dersom det overdragende selskapet slettes som følge av fisjon.

Dersom gjennomføring av fisjon meldes via altinn.no skal det ikke sendes inn egen slettemelding fra det overdragende selskapet.

Eksisterende overtakende selskap skal legge ved

  • erklæring fra styret om at eierforholdene i konsernet ved gjennomføringen av fisjonen oppfyller kravet om 90 % eierforhold jf. aksjeloven § 13-16

Vederlagsutstedende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser vedtak om kapitalforhøyelse
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskuddet, bekreftet av revisor

 

Ønsker du mer informasjon om særreglene ved trekantfisjon, se aksjeloven § 14-2.