Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon

Sist oppdatert: 12. mai 2020 .

Fisjon betyr å dele et aksjeselskap opp i to eller flere selskaper.

Det overdragende selskapet (det eksisterende selskapet) kan overføre alle sine eiendeler til to eller flere overtakende selskap (fisjon ved oppløsning), slik at det opprinnelige selskapet opphører å eksistere. Alternativet er at det overdragende selskapet beholder en del av verdiene selv (fisjon med kapitalnedsettelse), mens andre deler overføres til et eller flere andre selskaper.

De(t) overtakende selskap kan enten stiftes ved fisjon eller ved at delene ved kapitalforhøyelse overføres til et allerede eksisterende selskap.