Søk


Velg språkFisjon

Sist oppdatert: 12. mai 2020.

Fisjon betyr å dele et aksjeselskap opp i to eller flere selskaper.