Søk


Velg språkFisjon

Sist oppdatert: 8. september 2023.

Fisjon betyr å dele et aksjeselskap opp i to eller flere selskaper.