Søk


Velg språkFisjon ved kapitalnedsettelse

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Fisjon ved kapitalnedsettelse skjer ved at et overdragende selskap overfører deler av sin virksomhet til ett eller flere overtakende selskap

Beslutning om fisjon
Gjennomføring