Søk


Velg språkFisjon over landegrensene

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Du kan registrere fisjon over landegrensene når det er minst ett utenlandsk selskap og minst ett norsk eksisterende selskap med i fisjonen.

Fisjonsplan
Beslutning om fisjon
Vilkår oppfylt
Gjennomføring