Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon ved likvidasjon (oppløsning)

Sist oppdatert: 14. desember 2018 .

Fisjon ved likvidasjon melder du til Foretaksregisteret i to trinn, beslutning om fisjon og gjennomføring.

Når vi har godkjent meldinger som gjelder fisjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fisjon

Når du melder fisjon elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for alle selskapene i fisjonen. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du sende inn melding om beslutning av fisjon for alle selskapene som deltar i fisjonen. Overtakende selskap som stiftes ved fisjon skal ikke sende inn melding før etter kreditorfristens utløp.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fisjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fisjon har godkjent fisjonsplanen. Hvis det er flere eksisterende parter i fisjon regnes fristen fra det siste selskapet har godkjent fisjonsplanen.

Hvis meldingen ikke blir sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Overdragende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som har godkjent fisjonsplan, eventuelt styreprotokoll hvis styret har godkjent fisjonsplan etter reglene i aksjeloven § 14-11b

Eventuelle eksisterende overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som har godkjent fisjonsplan, eventuelt styreprotokoll hvis styret har godkjent fisjonsplan etter styrefullmakt

 

Gjennomføring

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Alle overtakende selskapene må melde gjennomføring av fisjon.

Hvis gjennomføring av fisjon blir meldt på papirskjema må du også sende inn slettemelding fra det overdragende selskapet.

Følgende dokumenter må legges ved meldingene

Det er ingen krav til vedlegg for slettemelding innsendt av overdragende selskap. Hvis gjennomføring av fisjon meldes via altinn.no skal det ikke sendes inn egen slettemelding fra det overdragende selskapet.

Eventuell eksisterende overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser vedtak om kapitalforhøyelse, eventuelt protokoll fra styremøte dersom styret har godkjent fisjonsplanen
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskuddet, bekreftet av revisor

Hvis selskapet i stedet benytter egne aksjer som vederlag til aksjeeierne i overdragende selskap, må det gå frem at egne aksjer benyttes til utdeling.

Eventuelle overtakende selskap som stiftes ved fisjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskuddet, bekreftet fra revisor

Hvis du ønsker mer informasjon om beslutning om fisjon ved oppløsning/likvidasjon, se aksjeloven § 14-2.