Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av aksjeselskap

Sist oppdatert: 15. mars 2019 .

Sletting av et aksjeselskap melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Hovedregelen er at generalforsamlingen beslutter at selskapet skal oppløses.

Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge aksjeloven skal dette skje raskt.

Styret er ansvarlig for avviklingen av selskapet og trer inn for daglig leder når oppløsningen er vedtatt.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser beslutning om oppløsning
Sletting

Generalforsamlingen beslutter at selskapet skal slettes. Dette kan de gjøre etter at kreditorfristen på seks uker er ute.

Ved beslutning om sletting må generalforsamlingen godkjenne det endelige sluttoppgjøret. Dette må være revidert, hvis selskapet ikke har registrert beslutning om fravalg av revisjon.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser at sluttoppgjøret har blitt godkjent