Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av aksjeselskap

Sist oppdatert: 20. juli 2021.

Sletting av et aksjeselskap melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Hovedregelen er at generalforsamlingen beslutter at selskapet skal oppløses.

Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge aksjeloven skal dette skje raskt.

Styret er ansvarlig for avviklingen av selskapet og trer inn for daglig leder når oppløsningen er vedtatt.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser beslutning om oppløsning
Sletting

Generalforsamlingen beslutter at selskapet skal slettes. Dette kan de gjøre etter at kreditorfristen på seks uker er ute og forholdet til kreditorene er ordnet opp i.

Ved beslutning om sletting må generalforsamlingen godkjenne det endelige sluttoppgjøret. Dette må være revidert, hvis selskapet ikke har registrert beslutning om fravalg av revisjon.

Vær oppmerksom på at sletting må være meldt til Foretaksregisteret senest ett år etter registreringen av oppløsningsbeslutningen. Går det lengre tid kan tingretten overta avviklingen.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingen som viser at sluttoppgjøret har blitt godkjent
Omgjøring av oppløsning

Generalforsamlingen kan omgjøre beslutning om oppløsning, hvis selskapet ikke har foretatt utdeling eller har for lav egenkapital.

Du må melde omgjøringen til Foretaksregisteret raskt.

Ved omgjøring må generalforsamlingen også velge styre og/eller revisor eller fravalg av revisjon, hvis dette ikke finnes fra før.

Du må legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser beslutning om omgjøring av oppløsning og eventuelt valg av styre og/eller revisor eller fravalg av revisjon