Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon ved nystiftelse

Sist oppdatert: 31. oktober 2018 .

Fusjon ved nystiftelse kan du registrere når to eller flere selskaper ved fusjon går sammen til et nytt selskap.

Fusjon ved nystiftelse melder du til Foretaksregistret i to trinn. Disse to er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Ønsker du mer informasjon om beslutning om fusjon ved nyregistrering, se aksjeloven kapittel 2 og kapittel 13.

Beslutning om fusjon

Når fusjon meldes elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for de overdragende selskapene. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du sende inn melding om beslutning av fusjon for alle de overdragende selskapene som deltar i fusjonen.

Fra selskapene som deltar i fusjon har besluttet å godkjenne fusjonsplanen, har du en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret. Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen bortfaller beslutningen.

Overdragende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser godkjenning av fusjonsplan
Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Det er ingen frist for når du må melde dette til oss.

Hvis du melder gjennomføringen elektronisk, er det kun selskapene som stiftes ved fusjon som skal sende inn melding. Du må da krysse av for at selskapet stiftes ved gjennomføring av fusjon på siden «Andre opplysninger om selskapet».

Overtakende selskap som stiftes ved fusjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskuddet, bekreftet fra revisor