Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon ved nystiftelse

Sist oppdatert: 26. mai 2020 .

Fusjon ved nystiftelse kan du registrere når to eller flere selskaper ved fusjon går sammen til et nytt selskap.

Fusjon ved nystiftelse melder du til Foretaksregistret i to trinn. Disse to er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fusjon

Når fusjon meldes elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for de overdragende selskapene. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du sende inn melding om beslutning av fusjon for alle de overdragende selskapene som deltar i fusjonen.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fusjon har godkjent fusjonsplanen. Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen bortfaller beslutningen.

De overdragende selskapene skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamlingene som viser godkjenning av fusjonsplan
Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Det er ingen frist for når du må melde dette til oss.

Hvis du melder gjennomføringen elektronisk, er det kun selskapene som stiftes ved fusjon som skal sende inn melding. Du må da krysse av for at selskapet stiftes ved gjennomføring av fusjon på siden «Andre opplysninger om selskapet».

Overtakende selskap som stiftes ved fusjon skal legge ved

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskuddet, bekreftet fra revisor