Søk


Velg språkReelle rettighetshavere

Sist oppdatert: 13. desember 2023.

Register over reelle rettighetshavere er fremdeles under utvikling.

Må virksomheten min registrere reelle rettighetshavere?
Hva er en reell rettighetshaver?
Reell rettighetshaver på direkte grunnlag
Reell rettighetshaver på indirekte grunnlag
Hvordan finner jeg de reelle rettighetshaverne til virksomheten?
Hvilke opplysninger skal jeg sende inn?