Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon mellom mor- og heleid datterselskap

Sist oppdatert: 7. juli 2020 .

Du kan registrere fusjon mellom mor- og heleid datter selskap når morselskapet eier samtlige aksjer i selskapet som skal fusjoneres inn i morselskapet.

Fusjon mellom mor- og datterselskap melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fusjon

Når du melder fusjon elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for alle selskapene som deltar i fusjonen. Hvis du benytter det gamle papirskjemaet, må du sende inn melding om beslutning om fusjon for hvert av selskapene som deltar i fusjonen.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fusjon har godkjent fusjonsplanen. Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen bortfaller beslutningen.

Følgende dokumenter må du legge ved meldingen

Overdragende datterselskap skal legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser godkjenning av fusjonsplanen

Overtakende morselskap skal legge ved

  • protokoll fra styremøte som viser godkjenning av fusjonsplanen

 

Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til Foretaksregisteret.

Følgende dokumenter må du legge ved meldingen

Det er ingen krav til vedlegg for melding som overtakende morselskap skal sende inn.

Hvis du benytter det gamle papirskjemaet, må også datterselskap sende inn melding.

Ønsker du mer informasjon om fusjon mellom mor- og heleid datterselskap, se aksjeloven § 13-23.