Søk


Velg språkFusjon mellom selskaper med samme eneeier

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Du kan registrere fusjon mellom selskaper med samme eier når begge selskapene som inngår i fusjonen er heleid av samme eier.

Beslutning om fusjon
Gjennomføring av fusjon