Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon mellom selskaper med samme eneeier

Sist oppdatert: 7. juli 2020 .

Du kan registrere fusjon mellom selskaper med samme eier når begge selskapene som inngår i fusjonen er heleid av samme eier.

Fusjon mellom selskaper med samme eier melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fusjon

Når du melder fusjon elektronisk i Samordnet registermelding, er det ett felles skjema for alle selskapene som deltar i fusjonen. Hvis du benytter det gamle papirskjemaet, må du sende inn melding om beslutning om fusjon for hvert av selskapene som deltar i fusjonen.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fusjon har godkjent fusjonsplanen. Fristen på en måned starter å løpe når det siste selskapet har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen bortfaller beslutningen.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Overdragende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser godkjenning av fusjonsplanen

Overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser godkjenning av fusjonsplanen
Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt.  Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til oss.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Det er ingen krav til vedlegg for melding som overtakend selskap skal sende inn.

Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du også sende inn melding fra selskapet som skal slettes.

Ønsker du mer informasjon om fusjon mellom selskaper med samme eneeier, se aksjeloven § 13-24.