Søk


Velg språkTrekantfusjon

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Du kan registrere trekantfusjon når det overtakende selskapet inngår i et konsern, og aksjeeierne i det overdragende selskapet skal motta aksjer i det overtakende selskaps morsselskap i stedet for i overtakende selskap.

Beslutning om fusjon
Gjennomføring av fusjon