Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Trekantfusjon

Sist oppdatert: 7. juli 2020 .

Du kan registrere trekantfusjon når det overtakende selskapet inngår i et konsern, og aksjeeierne i det overdragende selskapet skal motta aksjer i det overtakende selskaps morsselskap i stedet for i overtakende selskap.

Trekantfusjon melder du til Foretaksregisteret i to trinn. Disse to trinnene er beslutning om fusjon og gjennomføring av fusjon. Når vi har godkjent meldinger som gjelder fusjon, sender vi tilbakemelding og firmaattest i posten.

Beslutning om fusjon

Når fusjon meldes elektronisk i Samordnet registermelding, er det et felles skjema for selskapene. Hvis du benytter det gamle papirskjema, må du sende inn melding om beslutning av fusjon for de(t) overdragende selskap og det overtakende selskapet.

Du har en måned frist til å melde beslutning om fusjon til Foretaksregisteret, regnet fra den dato selskapene som deltar i fusjon har godkjent fusjonsplanen.

Blir meldingen ikke sendt til Foretaksregisteret innen fristen, bortfaller beslutningen.

Følgende dokumenter må legges ved meldingen

Overdragende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser godkjenning av fusjonsplanen

Overtakende selskap skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser godkjenning av fusjonsplanen

 

Gjennomføring av fusjon

Du kan melde gjennomføring av fusjonen når kreditorfristen på seks uker er utløpt. Det er ingen frist for når du må melde gjennomføring til oss. Både det overtakende selskapet, og selskapet som skal dele ut fusjonsvederlaget må sende inn skjema. Hvis gjennomføring av fusjon meldes på papirskjema må du også sende inn slettemelding fra det overdragende selskapet.

Følgende dokumenter må legges ved meldingene

Det overtakende selskap skal legge ved

  • erklæring fra styret om at eierforholdene i konsernet etter gjennomføringen av fusjonen oppfyller kravet om 90 % eierforhold

Selskapet som deler ut vederlag skal legge ved

  • protokoll fra generalforsamling som viser vedtak om kapitalforhøyelse
  • vedtekter
  • redegjørelse om tingsinnskudd, bekreftet av revisor