Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av samvirkeforetak

Sist oppdatert: 26. oktober 2020 .

Sletting av et samvirkeforetak melder du i to trinn.

Først melder du oppløsning. Når kreditorfristen på seks uker er ute, kan du melde sletting.

Oppløsning

Hovedregelen er at årsmøtet beslutter at selskapet skal oppløses.

Ved beslutning om oppløsning skal årsmøtet også velge et avviklingsstyre. Dette styret vil tre inn for daglig leder og det sittende styret. Årsmøtet kan beslutte at det sittende styret skal være avviklingsstyre.

Det er ikke satt en absolutt frist for når du må melde oppløsningen til Foretaksregisteret, men ifølge samvirkeloven skal dette skje straks avviklingsstyret er valgt.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som viser beslutning om oppløsning og valg av avviklingsstyre

Hvis det velges nye styremedlemmer til avviklingsstyre, må disse bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere meldingen.

Sletting

Årsmøtet kan beslutte å slette foretaket når kreditorfristen på seks uker er ute.

Ved beslutning om sletting, må årsmøtet godkjenne det endelige avviklingsregnskapet. For samvirkeforetak som har revisjonsplikt etter revisorloven, skal avviklingsregnskapet være revidert.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøtet som viser at avviklingsregnskapet har blitt godkjent

Hvis foretaket har revisjonsplikt etter revisorloven, må det gå frem av protokollen at avviklingsregnskapet som godkjennes er revidert.

Omgjøring av oppløsning

Årsmøtet kan omgjøre beslutning om oppløsning. Da må eventuelle utdelinger av midler til medlemmene tilbakeføres til foretaket.

Du må melde omgjøringen til Foretaksregisteret raskt.

Ved omgjøring må generalforsamlingen også velge ordinært styre.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som viser beslutning om omgjøring av oppløsning og valg av styre

Hvis det blir valgt nye styremedlemmer til styret må disse bekrefte at de tar på seg oppdraget. Dette gjør de ved å signere meldingen.