Søk


Velg språkSamvirkeforetak (SA)

Sist oppdatert: 1. oktober 2020.

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser.

Medlemmene fremmer sin økonomiske interesse ved at de deltar i foretakets virksomhet, enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte.

Avkastningen i et samvirkeforetak blir værende i virksomheten, eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning med foretaket. Ingen av medlemmene har personlig ansvar for foretakets forpliktelser.