Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fusjon av samvirkeforetak

Sist oppdatert: 1. oktober 2020 .

Fusjon av samvirkeforetak inntreffer når to eller flere slår seg sammen til ett samvirkeforetak.

Fusjon skjer ved at et eller flere foretak overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet foretak. Medlemskap i det overdragende foretaket skal byttes om i medlemskap i det overtakende foretaket.

Fusjon mellom samvirkeforetak skal meldes i to trinn.