Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Omgjøring av fusjon av samvirkeforetak

Sist oppdatert: 18. september 2019 .

Beslutning om fusjon kan omgjøres av det samme organet som har truffet beslutningen.

Det er tilstrekkelig at et av foretakene som deltar beslutter omgjøring. Da kan ikke fusjonen gjennomføres.

Du må legge ved

  • protokoll fra årsmøte som vedtar omgjøring av beslutning om fusjon, eventuelt protokoll fra styremøtet hvis styret har godkjent fusjonsplanen etter særskilte regler