Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere et samvirkeforetak

Sist oppdatert: 6. april 2021.

Et samvirkeforetak skal registreres i Foretaksregisteret.

Frist for registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet. For å registrere foretaket, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et samvirkeforetak må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et foretak er

  • stiftelsesdokument med vedtekter

Ved innskudd i penger må du legge ved

  • erklæring fra revisor eller finansinstitusjon som viser innbetaling av innskudd i forbindelse med stiftelsen

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • åpningsbalanse som er underskrevet av stifterne
  • erklæring fra revisor vedrørende innbetaling av innskuddskapital

Hvis foretaket har bank- eller forsikringsvirksomhet som formål, må du legge ved

  • godkjenning fra Finanstilsynet

Husk å signere i skjemaet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og regnskapsfører må bekrefte at de påtar seg vervet. Dette gjør de ved å signere i Samordnet registermelding.

IkonSe eksempel på stiftelsesdokument for Samvirkeforetak (PDF)