Søk


Velg språkNår blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 09.04.2024
Endring* 08.04.2024
Oppløsning 09.04.2024
Sletting 22.03.2024
Fravalg av revisjon 10.04.2024
Beslutning om fusjon og fisjon 09.04.2024
Gjennomføring av fusjon og fisjon 10.04.2024
Beslutning om kapitalnedsettelse 09.04.2024
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 10.04.2024
Kapitalforhøyelse 09.04.2024
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringer 18.04.2024

* «Endring» består av mange ulike typer endringer, som av flere årsaker kan ha ulik saksbehandlingstid. Datoen som er oppgitt gjelder for den eldste endringsmeldingen som ikke er behandlet.

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak Dato
Alle registreringer 08.04.2024
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 09.04.2024
Oppløsning 15.04.2024
Sletting 15.04.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening Dato
Nyregistrering 03.04.2024
Endring 02.04.2024
Sletting 03.04.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag Dato
Nyregistrering 11.04.2024
Endring og sletting 09.04.2024
Samvirkeforetak (SA) Dato
Nyregistrering 09.04.2024
Endring og sletting 08.04.2024
Eierseksjonssameie Dato
Alle registreringer 08.04.2024
Tingsrettslig sameie Dato
Alle registreringer 02.04.2024
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringer 03.04.2024
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) Dato
Alle registreringer 08.04.2024
Nyregistrering i Foretaksregisteret blir tatt til behandling innen 10 arbeidsdager.
Øvrige organisasjonsformer Dato
Alle registreringer 01.04.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret Dato
Alle registreringer 02.04.2024

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret
Pantedokumenter Dato
Sendt inn digitalt - svar umiddelbart*
Sendt inn i posten - svar etter ca. en uke

*Har du sendt saken din digitalt, men ikke fått svar ennå? Da er den sendt til manuell kontroll og du kan forvente svar innen ca. en uke.

Årsregnskap og mellombalanse
Regnskapsregisteret Dato
Årsregnskapene vi behandler nå kom inn til oss 10.04.2024
Mellombalanser har saksbehandlingstid på 2-3 arbeidsdager

Noen årsregnskap blir behandlet maskinelt og har kortere saksbehandlingstid. Disse er ikke med i denne oversikten.

Søknader og klager - forsinkelsesgebyr

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret Dato
Søknad om ettergivelse 30.10.2023
Klage på avslått søknad 31.10.2023

Dere må betale forsinkelsesgebyret selv om søknad eller klage er under behandling.

For spørsmål om nedbetaling eller utsettelse, kontakt Statens innkrevingssentral.