Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Bruk nedtrekksmenyen under for å se hvilken dato vi har kommet til i saksbehandlingskøen vår.

Oversikten blir oppdatert hver time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap
Nyregistrering 12.01.2021
Endring 11.01.2021
Oppløsning 11.01.2021
Sletting 11.01.2021
Fravalg av revisjon 13.01.2021
Beslutning om fusjon og fisjon 12.01.2021
Gjennomføring av fusjon og fisjon 12.01.2021
Beslutning om kapitalnedsettelse 11.01.2021
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 11.01.2021
Kapitalforhøyelse 11.01.2021
Allmennaksjeselskap
Alle registreringer 18.01.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak
Alle registreringer 06.01.2021
Ansvarlig selskap (ANS og DA)
Nyregistrering og endring 11.01.2021
Oppløsning 11.01.2021
Sletting 11.01.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening
Nyregistrering 07.01.2021
Endring 09.01.2021
Sletting 14.01.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag
Nyregistrering 12.01.2021
Endring og sletting 11.01.2021
Samvirkeforetak (SA)
Nyregistrering 11.01.2021
Endring og sletting 11.01.2021
Eierseksjonssameie
Alle registreringer 06.01.2021
Tingsrettslig sameie
Alle registreringer 08.01.2021
Ungdoms-/studentbedrifter
Alle registreringer 06.01.2021
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)
Alle registreringer* 08.01.2021
Øvrige organisasjonsformer
Alle registreringer 06.01.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saken blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringer for NUF som er sendt inn elektronisk.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret
Alle registreringer 11.01.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Pantedokumenter
Alle tinglysinger 15.01.2021
Årsregnskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret
Årsregnskap 18.01.2021

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.