Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saken min behandlet?

Sist oppdatert: 28. januar 2020 07:52

Vi kan ikke si deg eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det er avhengig av saksmengden.

Oversikten viser hvor mange dager det er siden vi mottok sakene vi behandler akkurat nå.

Aksjeselskap
6
arbeidsdager
Enkeltpersonforetak
7
arbeidsdager
Lag og foreninger
6
arbeidsdager
Andre organisasjonsformer
7
arbeidsdager
Tinglysing
2
arbeidsdager
Årsregnskap
1
arbeidsdager
For andre organisasjonsformer kan det være lengre saksbehandlingstid.

Du finner status for saken din i Altinn.

Vi gjør oppmerksom på at innsendelser per post vil kunne ha vesentlig lengre behandlingstid enn det som går frem av oversikten over.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.