Søk


Velg språkNår blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 20.11.2023
Endring* 20.11.2023
Oppløsning 20.11.2023
Sletting 28.11.2023
Fravalg av revisjon 20.11.2023
Beslutning om fusjon og fisjon 20.11.2023
Gjennomføring av fusjon og fisjon 20.11.2023
Beslutning om kapitalnedsettelse 20.11.2023
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 20.11.2023
Kapitalforhøyelse 20.11.2023
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringer 30.11.2023

* «Endring» består av mange ulike typer endringer, som av flere årsaker kan ha ulik saksbehandlingstid. Datoen som er oppgitt gjelder for den eldste endringsmeldingen som ikke er behandlet.

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak Dato
Alle registreringer 20.11.2023
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 20.11.2023
Oppløsning 20.11.2023
Sletting 20.11.2023

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening Dato
Nyregistrering 21.11.2023
Endring 20.11.2023
Sletting 20.11.2023

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag Dato
Nyregistrering 22.11.2023
Endring og sletting 20.11.2023
Samvirkeforetak (SA) Dato
Nyregistrering 20.11.2023
Endring og sletting 20.11.2023
Eierseksjonssameie Dato
Alle registreringer 20.11.2023
Tingsrettslig sameie Dato
Alle registreringer 20.11.2023
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringer 20.11.2023
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) Dato
Alle registreringer* 20.11.2023
Øvrige organisasjonsformer Dato
Alle registreringer 17.11.2023

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saken blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringer for NUF som er sendt inn elektronisk.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret Dato
Alle registreringer 20.11.2023

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret
Pantedokumenter Dato
Sendt inn digitalt - svar umiddelbart*
Sendt inn i posten - svar etter ca. en uke

*Har du sendt saken din digitalt, men ikke fått svar ennå? Da er den sendt til manuell kontroll og du kan forvente svar innen ca. en uke.

Årsregnskap og mellombalanse
Regnskapsregisteret Dato
Årsregnskapene vi behandler nå kom inn til oss 29.11.2023
Mellombalanser har saksbehandlingstid på 2-3 arbeidsdager

Noen årsregnskap blir behandlet maskinelt og har kortere saksbehandlingstid. Disse er ikke med i denne oversikten.

Søknader og klager - forsinkelsesgebyr

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret Dato
Søknad om ettergivelse 15.08.2023
Klage på avslått søknad 10.08.2023

Dere må betale forsinkelsesgebyret selv om søknad eller klage er under behandling.

For spørsmål om nedbetaling eller utsettelse, kontakt Statens innkrevingssentral.