Søk


Velg språkNår blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Bruk nedtrekksmenyen under for å se hvilken dato vi har kommet til i saksbehandlingskøen vår.

Oversikten blir oppdatert hver time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap Dato
Nyregistrering 05.10.2021
Endring 29.09.2021
Oppløsning 07.10.2021
Sletting 20.10.2021
Fravalg av revisjon 07.10.2021
Beslutning om fusjon og fisjon 21.10.2021
Gjennomføring av fusjon og fisjon 01.10.2021
Beslutning om kapitalnedsettelse 11.10.2021
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 29.09.2021
Kapitalforhøyelse 29.09.2021
Allmennaksjeselskap Dato
Alle registreringer 24.10.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak Dato
Alle registreringer 30.09.2021
Ansvarlig selskap (ANS og DA) Dato
Nyregistrering og endring 29.09.2021
Oppløsning 13.10.2021
Sletting 29.09.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening Dato
Nyregistrering 06.10.2021
Endring 29.09.2021
Sletting 07.10.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag Dato
Nyregistrering 29.09.2021
Endring og sletting 29.09.2021
Samvirkeforetak (SA) Dato
Nyregistrering 29.09.2021
Endring og sletting 29.09.2021
Eierseksjonssameie Dato
Alle registreringer 06.10.2021
Tingsrettslig sameie Dato
Alle registreringer 07.10.2021
Ungdoms-/studentbedrifter Dato
Alle registreringer 07.10.2021
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) Dato
Alle registreringer* 29.09.2021
Øvrige organisasjonsformer Dato
Alle registreringer 29.09.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saken blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringer for NUF som er sendt inn elektronisk.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret Dato
Alle registreringer 30.09.2021

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Pantedokumenter Dato
Alle tinglysinger 18.10.2021
Årsregnskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret Dato
Årsregnskap 30.09.2021

Noen årsregnskap blir behandlet maskinelt og har kortere saksbehandlingstid. Disse er ikke med i denne oversikten.

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.