Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Når blir saken min behandlet?

Vi kan ikke si eksakt når saken din vil være ferdigbehandlet, fordi det avhenger av saksmengden.

Bruk nedtrekksmenyen under for å se hvilken dato vi har kommet til i saksbehandlingskøen vår.

Oversikten blir oppdatert hver time.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Aksjeselskap
Nyregistrering 26.11.2020
Endring 23.11.2020
Oppløsning 25.11.2020
Sletting 02.12.2020
Fravalg av revisjon 23.11.2020
Beslutning om fusjon og fisjon 26.11.2020
Gjennomføring av fusjon og fisjon 02.12.2020
Beslutning om kapitalnedsettelse 30.11.2020
Gjennomføring av kapitalnedsettelse 01.12.2020
Kapitalforhøyelse 25.11.2020
Allmennaksjeselskap
Alle registreringer 04.12.2020

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Enkeltpersonforetak
Alle registreringer 25.11.2020
Ansvarlig selskap (ANS og DA)
Nyregistrering og endring 25.11.2020
Oppløsning 25.11.2020
Sletting 30.11.2020

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Lag og foreninger

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Lag og forening
Nyregistrering 24.11.2020
Endring 25.11.2020
Sletting 20.11.2020

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Andre organisasjonsformer

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Borettslag
Nyregistrering 24.11.2020
Endring og sletting 25.11.2020
Samvirkeforetak (SA)
Nyregistrering 23.11.2020
Endring og sletting 23.11.2020
Eierseksjonssameie
Alle registreringer 25.11.2020
Tingsrettslig sameie
Alle registreringer 24.11.2020
Ungdoms-/studentbedrifter
Alle registreringer 25.11.2020
Norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)
Alle registreringer* 25.11.2020
Øvrige organisasjonsformer
Alle registreringer 23.11.2020

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

* Nyregistrering av NUF må du sende inn per post. Saken blir likevel tatt til behandling samtidig som andre endringer for NUF som er sendt inn elektronisk.

Frivillighetsregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Frivillighetsregisteret
Alle registreringer 23.11.2020

Innsendelser per post kan ha vesentlig lengre behandlingstid og er ikke med i denne oversikten.

Tinglysing i Løsøreregisteret

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Pantedokumenter
Alle tinglysinger 01.12.2020
Årsregnskap

Sakene vi behandler nå kom inn til oss:

Regnskapsregisteret
Årsregnskap 05.12.2020

Ved spørsmål om saksbehandlingstid for registrering i Merverdiavgiftsregisteret, ta kontakt med Skatteetaten.