Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Fisjon av samvirkeforetak

Sist oppdatert: 1. oktober 2020 .

Fisjon av samvirkeforetak inntreffer når et foretak deles opp i to eller flere enheter.

Det overdragende foretaket kan enten oppløses ved at det overfører alle sine eiendeler til to eller flere enheter, slik at det opprinnelige foretaket opphører å eksistere. Alternativet er at det overdragende foretaket beholder en del av verdiene selv, mens andre deler overføres til en eller flere andre enheter.

De(t) overtakende foretaket kan enten stiftes ved fisjon, eller delene kan overføres til et eksisterende foretak.