Søk


Velg språkRoller i samvirkeforetak

Sist oppdatert: 18. januar 2024.

Pliktige roller i et samvirkeforetak er medlemmer, styre og daglig leder.

Daglig leder
Forretningsfører og kontaktperson
Styre
Revisor
Regnskapsfører
Medlemmer
Signatur
Prokura