Søk


Velg språkRegistrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.