Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 14. juni 2021.

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.

For å registrere selskapet, må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding.

Vedleggskrav

Når du skal registrere et aksjeselskap må du sende inn flere dokumenter.

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er

  • stiftelsesdokument med vedtekter
  • erklæring fra revisor, finansinstitusjon, bank, advokat eller regnskapsfører som viser innbetaling av aksjeinnskuddet hvis dette kun består av penger

Ved tingsinnskudd (andre eiendeler enn penger) må du legge ved

  • redegjørelse som er signert av stifterne og bekreftet av revisor
  • erklæring fra revisor om innbetaling av aksjeinnskuddet

Husk å signere i skjemaet

Styremedlemmer og eventuelt revisor og regnskapsfører må bekrefte at de påtar seg vervet. Dette gjør de ved å signere i Samordnet registermelding.

Disse vedleggene må legges ved i noen tilfeller:

  • avtale om særskilte rettigheter, jf. aksjeloven § 2-4
  • avtale vedrørende stiftelsesutgifter, jf. aksjeloven § 2-5
  • godkjenning/konsesjon fra Finanstilsynet, dersom selskapet skal drive virksomhet som bank, kredittforetak, finansieringsforetak, forsikringsforetak, pensjonsforetak, holdingforetak i finanskonsern, betalingsforetak eller e-pengeforetak.