Søk


Velg språkRegistrere et aksjeselskap

Sist oppdatert: 22. november 2021.

Et aksjeselskap skal registreres i Foretaksregisteret. Fristen for når vi må ha mottatt melding om registrering er tre måneder fra stiftelsesdokumentet er underskrevet.