Søk


Velg språkFusjon ved opptak

Sist oppdatert: 11. mars 2024.

Du kan registrere fusjon ved opptak når et selskap overdrar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til et annet selskap, mot at aksjeeierne får vederlag i form av aksjer i det overtakende selskapet.

Beslutning om fusjon
Gjennomføring av fusjon