Søk


Velg språkRegistrering av beslutnings- og gjennomføringsmelding før nyttår

Sist oppdatert: 12. september 2023.

Du må være ute i god tid for å få registrert fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse og avvikling i Foretaksregisteret før årsskiftet.