Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Vi oppdaterer våre sider for å tilby mer informasjon på engelsk. Du vil derfor kunne finne sider som er under arbeid.

Elektronisk stiftelse av aksjeselskap

Sist oppdatert: 14. august 2019.

Denne tjenesten bruker du når du skal stifte et aksjeselskap.

Du fyller ut og signerer, og får stiftelsesdokumentet rett i innboksen din i Altinn.

Du vil få hjelp til utfyllingen underveis og opplysninger blir kontrollert mot de regelverkene som gjelder. Tjenesten gjør det enklere både for de som skal stifte et aksjeselskap for første gang og for de mer erfarne. Den passer like godt om du skal stifte selskapet alene eller sammen med andre.

Når er selskapet stiftet?

Selskapet er stiftet når alle har signert og dere mottar en tilbakemelding i Altinn. Utfyller, stiftere (eventuelt fullmektig) og revisor mottar meldingen. Meldingen inneholder stiftelsesdokument, vedtekter og eventuelt redegjørelse.

Registrering i Foretaksregisteret

Etter at selskapet er stiftet må du sende en registreringsmelding til Foretaksregisteret. Det er først når selskapet blir registrert her at det får organisasjonsnummer og firmaattest.

Frist for registrering i Foretaksregisteret er tre måneder fra selskapet er stiftet.

For å registrere selskapet må du benytte lenken «Gå til registrering i Foretaksregisteret» som du finner i tilbakemeldingen i innboksen. Du vil da få en registermelding som er utfylt med opplysninger som er hentet fra stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet og vedtektene vil også være lagt med som vedlegg.

Begrensninger i tjenesten

Det er i denne versjonen ikke mulig å legge til andre avtaler mellom stifterne enn de som etter aksjeloven § 2-4 skal fremgå av stiftelsesdokumentet.