Søk


Velg språkStiftelse

Sist oppdatert: 28. februar 2022.

En stiftelse er en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon blir stilt selvstendig til rådighet for et bestemt formål.