Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Grunnkapital i en stiftelse

Sist oppdatert: 5. november 2019 .

Alle stiftelser skal ha en grunnkapital.

Grunnkapitalen kan bestå av penger og/eller andre eiendeler. Eiendeler som ikke kan balanseføres etter regnskapsloven, eller en plikt til å utføre et arbeid eller en tjeneste, kan ikke brukes som grunnkapital.

Det er ulike krav avhengig av om det er en næringsdrivende eller alminnelig stiftelse.

Alminnelige stiftelser

Minstekravet til grunnkapital for en alminnelig stiftelse er 100 000 kroner.

Næringsdrivende stiftelser

Minstekravet til grunnkapital for næringsdrivende stiftelser er 200 000 kroner.