Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Sletting av stiftelse

Sist oppdatert: 15. november 2019 .

En stiftelse må først meldes opphevet før den kan slettes.

Oppheving kalles også avvikling. Resultatet av denne prosessen er at stiftelsen slutter å eksistere som eget rettssubjekt, og at den blir slettet både fra Stiftelsesregisteret og fra Enhetsregisteret.

Når det er gjort vedtak om avvikling, skal Stiftelsestilsynet velge et avviklingsstyre for stiftelsen. Stiftelsen skal foreslå medlemmer til avviklingsstyret. Du kan lese mer om hvordan du melder oppheving av en stiftelse på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.