Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Opprette en stiftelse

Sist oppdatert: 12. november 2019 .

Du kan i utgangspunktet opprette en stiftelse hvis en formuesverdi på minst 100 000 kroner blir stilt selvstendig til stiftelsens rådighet, og stiftelsen har et bestemt og langvarig formål.

For næringsdrivende stiftelser må minst 200 000 kroner stilles til rådighet.

Stiftelser blir regnet som opprettet når stiftelsesdokumentet foreligger. Hvis stiftelsen er etablert ved testament, blir testamentet sett på som stiftelsesdokumentet og stiftelsen blir regnet som opprettet på tidspunktet for dødsfall.

Skal du opprette og få registrert en stiftelse må følgende dokumenter utarbeides:

  • stiftelsesdokument (eventuelt testament)
  • vedtekter
  • revisorerklæring
  • åpningsbalanse

Du vil finne en oversikt over hvilken informasjon disse vedleggene skal inneholde på nettsiden hjelpeskjemaer og maler til Stiftelsestilsynet. Der finner du også eksempler på maler du kan bruke for dokumentene ved opprettelsen.