Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkForside bokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Forside nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Registrere en stiftelse

Sist oppdatert: 12. november 2019 .

Alle stiftelser skal registreres i Stiftelsesregisteret.

Det er styret som er ansvarlig for å melde registreringen innen tre måneder etter opprettelsen. For å registrere en stiftelse må du sende inn Samordnet registermelding.

Brønnøysundregistrene gir stiftelsen et foreløpig organisasjonsnummer før vi videresender alle dokumentene til behandling hos Stiftelsestilsynet.

Vedleggskrav

Når du skal registrere en stiftelse må du sende inn flere dokumenter. Du vil finne en oversikt over dette og hvilken informasjon disse dokumentene skal inneholde på nettsiden hjelpeskjemaer og maler til Stiftelsestilsynet.