Språk
S√łk
Meny

S√łk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stiftelse

Sist oppdatert: 20. februar 2020 .

Ein stiftelse er ein formuesverdi som ved testament, g√•ve eller annan rettsleg disposisjon blir stilt sj√łlvstendig til r√•digheit for eit bestemt form√•l.

Form√•let til ein stiftelse kan vere av ideell, humanit√¶r, kulturell, sosial, utdanningsmessig eller √łkonomisk art.

Ei rettsdanning som oppfyller desse krava, er ein stiftelse uavhengig om han bli omtala som legat, institusjon, fond eller anna. Sj√łlv om det ikkje g√•r fram av stiftelseslova, gjeld i tillegg eit vilk√•r om at stiftelsen m√• vare over ei viss tid.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som avgjer om kriteria for å vere ein stiftelse er oppfylt. Du kan lese meir om kriteriene på deira nettsider.