Språk
Søk
Meny

Søk


Velg språkBokmål

Alt innhold er tilgjengelig på bokmål

Nynorsk

Noko av innhaldet er tilgjengeleg på nynorsk

Stiftelse

Sist oppdatert: 20. februar 2020 .

Ein stiftelse er ein formuesverdi som ved testament, gåve eller annan rettsleg disposisjon blir stilt sjølvstendig til rådigheit for eit bestemt formål.

Formålet til ein stiftelse kan vere av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig eller økonomisk art.

Ei rettsdanning som oppfyller desse krava, er ein stiftelse uavhengig om han bli omtala som legat, institusjon, fond eller anna. Sjølv om det ikkje går fram av stiftelseslova, gjeld i tillegg eit vilkår om at stiftelsen må vare over ei viss tid.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som avgjer om kriteria for å vere ein stiftelse er oppfylt. Du kan lese meir om kriteriene på deira nettsider.