Søk


Velg språkInnsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 28. februar 2022.

Alle innsendingspliktige verksemder skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 31. juli.