Søk


Velg språkInnsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 15. mars 2023.

Alle innsendingspliktige verksemder skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 31. juli. Vi kan ikkje utsetje fristen.