Søk


Velg språkInnsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 28. februar 2024.

Alle innsendingspliktige verksemder skal sende komplett årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 31. juli. Vi kan ikkje utsette fristen.