Søk


Velg språkInnsending av årsrekneskap

Sist oppdatert: 20. juli 2022.

Alle innsendingspliktige verksemder skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast 31. juli. Vi kan ikkje utsetje fristen.