Søk


Velg språkInnsendingsplikt til Rekneskapsregisteret

Sist oppdatert: 28. februar 2022.

Alle verksemder med rekneskapsplikt skal sende årsrekneskap til Rekneskapsregisteret seinast ein månad etter at han er godkjend.