Søk


Velg språkPersonvernerklæring

Sist oppdatert: 4. januar 2024.

Denne personvernerklæringa gir informasjon om kva personopplysningar vi behandlar, korleis desse blir behandla og kva rettar du har.

Kontakt personvernombodet vårt
Akvakulturregisteret
EMAS-registeret
Einingsregisteret
Føretaksregisteret
Frivilligregisteret
Jegerregisteret
Konkursregisteret
Kommunalt rapporteringsregister
Lausøyre-, Ektepakt- og Gjeldsordningsregisteret
Oppgåveregisteret
Trus- og livssynssamfunn
Partiregisteret
Register for utøvarar av alternativ behandling
Rekneskapsregisteret
Reservasjonsregisteret
Gebyrsentralen
Kompensasjonsordninga for næringslivet
Kompensasjonsordninga for innreisekarantene
Registrering av tap av rettar
Jobbsøkarar
Nyheitsbrev