Søk


Velg språkEktepakt

Sist oppdatert: 8. november 2023.

I rettleiaren vår kan du sjå korleis du går fram for å tinglyse ei ektepakt.

Kvar finn eg skjema for ektepakt?
Vi treng hjelp til å fylle ut skjemaet, kva gjer vi?
Kva gjer vi når ein eller begge ikkje har norsk fødselsnummer?
Vi vil tinglyse ektepakta, kvar skal vi sende skjemaet?
Vi har skrive feil seksjons-, gards- eller bruksnummer for eigedom i ektepakta, kva gjer vi?
Kva er pålagt særeige?
Ektepakta er nekta tinglyst på grunn av feil fødselsnummer, kva gjer vi?
Kostar det noko å tinglyse ei ektepakt?
Må vi ha testament i tillegg til ektepakt for det som gjeld arv?
Er ektepakta gyldig i andre land?
Kor lang er saksbehandlingstida?
Vi er skilde, kvifor er ikkje ektepakta sletta?
Korleis endrar eller opphevar vi ektepakta?
Vi vil ikkje ha særeige lengre, kan vi slette ektepakta?
Korleis kan eg finne ut om nokon har tinglyst ei ektepakt?
Korleis får eg vite innhaldet i ektepakta?