Søk


Velg språkGebyr for registrering og tinglysing

Sist oppdatert: 4. januar 2022.

Gebyr frå og med 01.01.2022.

Tinglysing i registera våre
Aksjeselskap
Allment aksjeselskap
Ansvarleg selskap og partreiarlag
Bustadbyggjelag/burettslag
Eigarseksjonssameige
Enkeltpersonføretak
Europeisk selskap
Foreining/lag/innretning
Fylkeskommunalt føretak
Gjensidig forsikringsselskap og pensjonskasse
Helseføretak/Regionalt Helseføretak
Interkommunalt selskap
Kommandittselskap
Kommunalt føretak
Norskregistrert utanlandsk føretak
Samvirkeføretak
Selskap med avgrensa ansvar
Sparebank
Statsføretak
Stiftelse
Andre registreringar i dei ulike registera