Søk


Velg språkTilgjengeerklæring

Sist oppdatert: 1. februar 2024.

Vi har laga tilgjengeerklæringar for dei ulike tenestene på brreg.no og i andre kanalar.

Tilgjengeerklæring for brreg.no og tenenester utan eiga erklæring
Vi prioriterer brukskvalitet høgt
Vi tar ansvar for brukarane
Vi lyttar, analyserer og forbetrar
Vi skriv klart og handlingsretta
Dei digitale tenestene våre er tilgjengelege for alle