Søk


Velg språkJegerregisteret

Sist oppdatert: 22. mars 2024.

På Mi jegerside kan du betale jegeravgifta, få tilgang til det digitale jegeravgiftskortet ditt og registrere deg som lisensjeger.

Kva kan eg bruke appen til?
Kor finn eg appen?
Vil appen fungere utan dekning?
Korleis får eg vitnemål på storviltprøven i appen?
Eg har ikkje fått jegeravgiftskortet i posten. Kva gjer eg?
Korleis får eg jegeravgiftskort?
Korleis dokumenterer eg at eg har tatt skyteprøven?
Korleis får eg tildelt eit jegernummer?
Kven må betale jegeravgift?
Kor mykje kostar det?
Eg skal på jakt i dag, men har ikkje betalt jegeravgift. Kva gjer eg?
Eg har ikkje betalt jegeravgifta. Blir eg då sletta frå Jegerregisteret?
Kva gjer eg når eg har betalt feil beløp eller betalt fleire gongar?
Eg har gløymd eller mista jegeravgiftskortet. Kva gjer eg?
Eg har nettopp bestått jegerprøven. Når får eg tilsendt jegeravgiftskort?
Må eg sende inn fangstrapport sjølv om eg ikkje har vore på jakt?