Søk


Velg språkEnkeltpersonføretak

For at du skal kunne registrere enkeltpersonføretaket, er du nøydd til å drive med næringsaktivitet. Dette er aktivitet som er eigna til å ha eit visst omfang og ei viss lengd.

Korleis veit eg om eg driv næringsaktivitet?
Korleis blir eg registrert i Meirverdiavgiftsregisteret?
Eg har flytta. Kva må eg gjere?
Kan enkeltpersonføretaket endre innehavar?
Korleis endrar eg enkeltpersonføretaket mitt til eit AS?
Når har eit enkeltpersonføretak rekneskapsplikt?
Når har eit enkeltpersonføretak revisjonsplikt?