Søk


Velg språkAvslutte enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

Om næringsverksemda opphøyrer, skal enkeltpersonføretaket slettast.