Søk


Velg språkSamordna registermelding

Sist oppdatert: 13. mars 2024.

Samordna registermelding bruker du når du skal sende inn meldingar til Einingsregisteret, Føretaksregisteret og Frivilligregisteret.

Korleis legg eg inn personar i roller (dagleg leiar, styre osv.)?
Kva slag filer (vedlegg) kan eg laste opp?
Korleis signerer eg melding og vedlegg?
Korleis ettersender eg vedlegg?
Korleis sjekkar eg status på meldinga?
Korleis gi retten til å signere elektroniske meldingar til andre personar?
Kven kan/kan ikkje bruke denne tenesta?