Søk


Velg språkStadfesting av motteke aksjeinnskot

Sist oppdatert: 19. oktober 2021.

Ved registrering av eit nytt aksjeselskap, og ved auke av aksjekapital, må du legge ved ei stadfesting frå revisor, finansinstitusjon (bank), advokat eller rekneskapsførar som stadfestar at aksjekapitalen er motteken av selskapet.

Elektronisk innsending av stadfesting