Søk


Velg språkStadfesting av motteke aksjeinnskot

Sist oppdatert: 5. februar 2024.

Ved registrering av eit nytt aksjeselskap, og ved auke av aksjekapital som ikkje skjer ved fondsemisjon, må du legge ved ei stadfesting frå revisor, finansinstitusjon (bank), advokat eller rekneskapsførar som stadfestar at aksjekapitalen er motteken av selskapet.

Elektronisk innsending av stadfesting