Søk


Velg språkAksjekapital

Sist oppdatert: 19. oktober 2021.

I eit aksjeselskap må stiftarane betale inn aksjekapital. Dette beløpet skal til saman vere minst 30 000 kroner. Stiftingskostnadene kan dekkast  av aksjekapitalen.