Søk


Velg språkEndre eigar av enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 4. november 2022.

Eit enkeltpersonføretak kan ikkje overdragast frå ein innehavar til ein annan.