Søk


Velg språkEndre eigar av enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

Eit enkeltpersonføretak kan ikkje overdragast frå ein innehavar til ein annan.