Søk


Velg språkUndereining

Sist oppdatert: 23. februar 2022.

Lurer du på kvifor du har ei undereining med eige organisasjonsnummer? Når du registrerte verksemda di, registrerte vi i etterkant ei undereining også.

Kva er ei hovudeining?
Kva er ei undereining?
Registrering av fleire undereiningar
Korleis registrerer eg fleire undereiningar?
Overtaking og overføring av undereining
Korleis registrerer eg overføring av undereining?
Korleis meld eg sletting av undereining?
Tal på tilsette