Søk


Velg språkRegistrere eit enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

Enkeltpersonføretak må registrerast i Einingsregisteret for å få eit organisasjonsnummer.

Vedleggskrav
Namn på føretak
Mindreårig innehavar
Utgreiing av aktivitet