Søk


Velg språkNæringskodar

Sist oppdatert: 25. april 2022.

Næringskoden skal vise verksemda sin hovudaktivitet, og den skal primært dekke statistiske behov for Statistisk sentralbyrå (SSB).