Søk


Velg språkEndre opplysningar for eit enkeltpersonføretak

Sist oppdatert: 25. mars 2022.

Om du ønsker å gjere endringar på informasjonen som er registrert på enkeltpersonføretaket ditt, må du sende inn Samordna registermelding.

Korleis endrar eg adresse?
Korleis endrar eg namn?
Korleis endrar eg aktivitet/næringskode?
Korleis endrar eg kontaktinformasjon?
Korleis endrar eg enkeltpersonføretaket mitt til eit AS?
Kan eg endre innehavar?