Søk


Velg språkRegistreringsplikt i Føretaksregisteret

Sist oppdatert: 1. april 2022.

Om du driv med næringsverksemd, men ikkje oppfyller kriteria nedanfor, har du ikkje plikt til å registrere enkeltpersonføretaket i Føretaksregisteret.