Søk


Velg språkRegistreringsplikt i Føretaksregisteret

Sist oppdatert: 26. januar 2023.

Om du driv med næringsaktivitet, men ikkje oppfyller kriteria nedanfor, har du ikkje plikt til å registrere enkeltpersonføretaket i Føretaksregisteret.