Søk


Velg språkOfte stilte spørsmål om årsrekneskap og forseinkingsgebyr

Sist oppdatert: 28. februar 2022.

Eg får ikkje opp vedtaket i Altinn, kva gjer eg?
Kven skal skrive under på årsrekneskapet og årsberetningen?
Kva er notar og kva skal dei innehalde?
Kva er små føretak?
Eg har ikkje fått godkjend årsrekneskapen, korleis sender eg alt inn på nytt?
Kan de hjelpe meg med rekneskapsføringa?