Søk


Velg språkNorskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Sist oppdatert: 18. februar 2021.

Alle utenlandske foretak som trenger et norsk organisasjonsnummer må bli registrert som et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Utenlandske foretak som driver næringsvirksomhet i Norge, har registreringsplikt i Foretaksregisteret. Utenlandske foretak som ikke driver med næringsvirksomhet i Norge, har registreringsrett i Enhetsregisteret. Det er det utenlandske foretaket som er ansvarlig for virksomheten i Norge.

Ofte stilte spørsmål om NUF

Koster det noe å registrere et NUF?

Hvis du bare skal registrere foretaket i Enhetsregisteret, er dette gratis. Skal du registrere det i Foretaksregisteret, må du betale et gebyr. Her finner du oversikt over gebyr for registrering.

På siden Registreringsplikt i Foretaksregisteret for NUF finner du informasjon om registreringsplikt.

Når kan jeg benytte elektronisk innsending av Samordnet registermelding?

Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjonen som er registrert på ditt NUF, kan du i de fleste tilfeller gjøre dette ved å sende inn elektronisk utgave av Samordnet registermelding. Gjelder det endringer eller nye opplysninger om foretaket i hjemlandet, kan du ikke benytte elektronisk skjema.

For foretak som er registrert i Foretaksregisteret, er det ikke mulig å benytte elektronisk skjema hvis det ikke finnes registrert, eller blir meldt, daglig leder, norsk representant, styre for den norske virksomheten eller en person med signaturrett.

Hvordan registrere foretaket i Merverdiavgiftsregisteret?

Når du har solgt varer eller tjenester for mer enn 50 000 kroner i løpet av en periode på 12 måneder, må du registrere foretaket i Merverdiavgiftsregisteret. Dette gjør du via skjemaet Samordnet registermelding.

Skjemaet skal også brukes ved endring, opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet.

Du finner mer informasjon om Merverdiavgiftsregisteret hos Skatteetaten.

Når har NUF regnskapsplikt?

NUF som driver næringsvirksomhet i Norge, og som er skattepliktig til Norge etter norsk intern lovgivning, har regnskapsplikt og plikt til å sende inn årsregnskap til Regnskapsregisteret.

Hvis NUF, som er registrert i Foretaksregisteret, ikke har regnskapsplikt, må de melde dette skriftlig for hvert regnskapsår til Regnskapsregisteret. På siden Innsendingsplikt for NUF finner du mer informasjon om regnskapsplikt.

Når inntreffer revisjonsplikt, og når faller den bort?

Regnskapspliktige NUF har revisjonsplikt fra og med året etter de passerer 5 millioner kroner i driftsinntekter.

Hvis foretaket er revisjonspliktig, må driftsinntektene være under grensen to år på rad før revisjonsplikten opphører. Revisjonsplikten faller bort fra og med det tredje året.

Hvordan kan jeg endre fra NUF til AS?

Du kan ikke registrere direkte omdanning fra NUF til aksjeselskap. Derfor må du

1. registrere det nye aksjeselskapet
2. slette NUFet

For at omdanningen skal være skattefri, må aksjeselskapet være stiftet og melding om dette sendt til Foretaksregisteret i løpet av tidsrommet mellom 1. januar og utgangen av juni i inntektsåret. Skattetrekk må være foretatt og arbeidsgiveravgift beregnet senest fra 1. juli.

Les mer om skattefri omdanning under Starte og drive bedrift i Altinn.

Skal vedleggene være på norsk?

Vedlegg skal i utgangspunktet være oversatt til norsk, men vi kan godta dokumenter på dansk, svensk og engelsk.