Søk


Velg språkRegistrere et NUF

Sist oppdatert: 25. april 2019.

Du registrerer et NUF ved å fylle ut og sende inn skjemaet Samordnet registermelding Del 1 – Blankett for norskregistrert utenlandsk foretak.

Det er ikke mulig å benytte elektronisk skjema ved nyregistrering av et NUF.

Vedlegg ved nyregistrering

Hvis foretaket driver næringsvirksomhet i Norge, har foretaket registreringsplikt i Foretaksregisteret. Mer informasjon om registreringsplikten finner du til høyre på denne siden, under nyttige lenker.

Vedlegg ved registrering i Enhetsregisteret

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er:

  • Registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet. Dokumentet skal være av nyere dato, som hovedregel ikke eldre enn tre måneder.

Hvis det er valgt eget styre for avdelingen, må du også legge ved

  • protokoll fra dem i det utenlandske foretaket som har myndighet til å velge eget styre for avdelingen i Norge

Husk villighetserklæringer fra de som har roller i selskapet

Hvis selskapet skal ha regnskapsfører, revisor og/eller norsk representant, må de bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette kan de bekrefte ved å skrive under Samordnet registermelding, eller ved å utarbeide egne erklæringer som signeres og legges ved. Erklæringene må ha original underskrift.

Hvis du melder norsk representant, må dette bekreftes

Det utenlandske foretaket må bekrefte oppnevnelse av representanten i eget vedlegg. Husk villighetserklæring, som beskrevet i avsnittet ovenfor. Hvis den norske representanten er en juridisk person, må du også melde en kontaktperson.

Hvis du melder kontaktperson, må dette bekreftes

Det utenlandske foretaket må bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket i et eget vedlegg.

Hvis det er meldt et foretak som norsk representant, og den meldte kontaktpersonen er ansatt hos representanten, kan representanten bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket.

Vedlegg skal i utgangspunktet være oversatt til norsk, men vi kan godta dokumenter på dansk, svensk og engelsk.

Vedlegg ved registrering i Foretaksregisteret

Dokumenter du alltid må legge ved når du skal registrere et selskap er:

  • Registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet. Dokumentet skal være av nyere dato, som hovedregel ikke eldre enn tre måneder.
  • Stiftelsesdokument og vedtekter for det utenlandske foretaket.
  • Protokoll fra dem i det utenlandske foretaket som har myndighet til å beslutte opprettelse av virksomhet i Norge.

Hvis det er valgt eget styre for avdelingen, må du også legge ved

  • protokoll fra dem i det utenlandske foretaket som har myndighet til å velge eget styre for avdelingen i Norge

Husk villighetserklæringer fra de som har roller i selskapet

Hvis selskapet skal ha styre, regnskapsfører, revisor og/eller norsk representant, må de bekrefte at de påtar seg oppdraget. Dette kan de gjøre ved å skrive under Samordnet registermelding, eller ved å utarbeide egne erklæringer som signeres og legges ved. Erklæringene må ha original underskrift.

Hvis du melder norsk representant, må dette bekreftes

Det utenlandske foretaket må bekrefte oppnevnelse av representanten i eget vedlegg. Husk villighetserklæring, som beskrevet i avsnittet ovenfor. Hvis den norske representanten er en juridisk person, må du også melde en kontaktperson.

Hvis du melder kontaktperson, må dette bekreftes

Det utenlandske foretaket må bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket i et eget vedlegg.

Hvis det er meldt et foretak som norsk representant, og den meldte kontaktpersonen er ansatt hos representanten, kan representanten bekrefte kontaktpersonens tilknytning til det utenlandske foretaket.

Hvis Samordnet registermelding underskrives av daglig leder, må du legge ved

  • dokumentasjon som viser utnevnelse/ansettelse av daglig leder

Hvis Samordnet registermelding underskrives av signaturberettiget, må du legge ved

  • dokumentasjon som viser at vedkommende har signaturrett for det utenlandske foretaket

Vedlegg skal i utgangspunktet være oversatt til norsk, men vi kan godta dokumenter på dansk, svensk og engelsk.

Ulike krav til underskrift

Underskrift av Samordnet registermelding ved registrering i Enhetsregisteret

Skjema kan underskrives av meldte kontaktperson eller daglig leder. Hvis det er meldt en fysisk person som norsk representant eller forretningsfører, kan denne underskrive i skjema.

Underskrift av Samordnet registermelding ved registrering i Foretaksregisteret

Meldepliktige eller signaturberettiget skal underskrive. Meldeplikten for utenlandske foretak er styret for virksomheten i Norge. Hvis det ikke finnes eget styre for virksomheten, skal daglig leder for virksomheten i Norge underskrive. Finnes verken styre eller daglig leder, skal skjemaet underskrives av signaturberettiget.